LME er en privat, ideell stiftelse/institusjon med totalt 82 alders- og sykehjemsplasser, dagsenter og trygdeleiligheter

 

Besøk oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/eldresenter/