LME er en ideell stiftelse/institusjon med totalt 80 sykehjemsplasser, dagsenter og trygdeleiligheter

Besøk oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/eldresenter/